ДП «Сумський ЕТЦ» успішно пройшов сертифікацію SIC

За висновками міжнародних експертів послуги, які надає Державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держпраці», відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги».

Днями ДП «Сумський ЕТЦ» отримав сертифікат органу сертифікації «Інспекційне та Сертифікаційне бюро» (SIC), яким підтверджується, що система менеджменту якості підприємства відповідає усім вимогам міжнародного стандарту.


Зокрема, це стосується  виконання експертизи та обстеження:

  • проектної документації на будівництво виробничих об’єктів, виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нові технології на їх відповідність нормативним актам з охорони праці;
  • машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держпраці на їх експлуатацію;
  • технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам з охорони праці;
  • обстеження та паспортизації виробничих будівель та споруд;

Випробування:

  • неруйнівний та руйнівний контроль;
  • електро- та сертифікаційні випробування;

Навчання і перевірки знань з охорони праці та промислової безпеки;

Психофізіологічної експертизи працівників;

Сертифікації продукції;

Оцінки відповідності продукції технічним регламентам.

Система Міжнародної сертифікації (SIC) – це міжнародне партнерство незалежних і високо професійних сертифікаційних органів і лабораторій, які впроваджують загальні правила, вимоги та процедури сертифікації на відповідність міжнародним і національним вимогам. Цей орган був створений у 2001 році. Сертифікат SIC є основним документом міжнародного визнання сертифікатів для всіх SIC партнерів. Разом із сертифікатом SIC завжди видається сертифікат партнера; обидва документи мають однаковий термін дії. Сертифікат SIC є світовим паспортом для всіх зацікавлених підприємств та організацій. SIC знаки сертифікації – є доказом успішно сертифікованих послуг, продукції, персоналу, клієнтів і систем управління.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого