Про центр

Державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» створене 1 жовтня 1998 року наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 23.09.1998 р. № 191 на базі Сумської філії Східного ЕТЦ. Сумська філія почала свою діяльність в грудні 1993 року в складі одного фахівця і за повної відсутності матеріально-технічної бази. Але, вже наступного року вона повністю відповідала вимогам чинних НД для проведення робіт з технічного діагностування підіймальних споруд та об’єктів котлонагляду, навчання з охорони праці та експертизи проектної документації. Наразі Сумський ЕТЦ – це сучасне госпрозрахункове підприємство з правом юридичної особи, основним завданням якого є науково-технічна підтримка державного нагляду за промисловою безпекою, охороною та умовами праці. Сумський ЕТЦ є колективним членом науково-технічної асоціації «Підйомні споруди» та Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики. У відповідності з Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 та Порядком визначення уповноважених організацій на підставі рішення державної комісії з визначення уповноважених організацій наказом Держпромгірнагляду МНС України від 08.06.2006 р. №95 Сумський експертно-технічний центр визначений уповноваженою організацією для здійснення функцій щодо устаткування підвищеної небезпеки:

  • проведення первинного технічного огляду перед введенням його в експлуатацію;
  • проведення позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричинених надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;
  • ведення обліку даних про технічний стан устаткування.

 

ДП «Сумський ЕТЦ» акредитоване в НААУ як орган з інспектування в сфері експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, експертного обстеження (технічного діагностування), технічного огляду, неруйнівного контролю устаткування підвищеної небезпеки, технічного обстеження будівель та споруд Атестат акредитації Органу з інспектування ДП "Сумський ЕТЦ" Національним агентством з акредитації України №70264 тип А на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17020:2019 (ISO/IEC 17020:2012) (строк дії – по 25.03.2024 р.).

Крім цього отримано ліцензію МОЗ України на проведення психофізіологічної експертизи.

Випробувальна лабораторія (Свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії ДП "Сумський ЕТЦ", яке видано ДП "Сумистандартметрологія" № РУ-0128/18 (строк дії – по 14.06.2023 р.)) має у своєму розпорядженні, крім звичайних методів контролю обладнання, радіографічний, акустико-емісійний, магніто-структурний методи, руйнівний контроль металу, випробування на електромагнітну сумісність та інші. Фахівцями з НК освоєні, практично, всі методи неруйнівного контролю та діагностики, що застосовуються країнами СНД. Наразі ДП «Сумський ЕТЦ» є практично єдиною експертною організацією в області, яка залучається наглядовими і правоохоронними органами до виконання технічної експертизи, зокрема, при розслідуванні нещасних випадків на виробництві та перевірках суб’єктів господарювання.


За результатами фінансово-господарського аудиту ДП «Сумський ЕТЦ», який у лютому 2014 року провела Державна фінансова інспекція в Сумській області, загальна оцінка ефективності управління підприємством має високий рівень.

Політика в сфері якості.

Заява про неупередженість.

Заява про конфіденційність.

Структура.

Керівництво

Ільченко Микола Степанович – директор Державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці».

Народився 2 лютого 1965 року у с. Вікторинівка Буринського району Сумської області.

Освіта вища. Закінчив Курський державний університет, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Депутат Сумської обласної ради. 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого