Про центр

Державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» створене 1 жовтня 1998 року наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 23.09.1998 р. № 191 на базі Сумської філії Східного ЕТЦ. Сумська філія почала свою діяльність в грудні 1993 року в складі одного фахівця і за повної відсутності матеріально-технічної бази. Але, вже наступного року вона повністю відповідала вимогам чинних НД для проведення робіт з технічного діагностування підіймальних споруд та об’єктів котлонагляду, навчання з охорони праці та експертизи проектної документації. Наразі Сумський ЕТЦ – це сучасне госпрозрахункове підприємство з правом юридичної особи, основним завданням якого є науково-технічна підтримка державного нагляду за промисловою безпекою, охороною та умовами праці. Сумський ЕТЦ є колективним членом науково-технічної асоціації «Підйомні споруди» та Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики. У відповідності з Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 та Порядком визначення уповноважених організацій на підставі рішення державної комісії з визначення уповноважених організацій наказом Держпромгірнагляду МНС України від 08.06.2006 р. №95 Сумський експертно-технічний центр визначений уповноваженою організацією для здійснення функцій щодо устаткування підвищеної небезпеки:

  • проведення первинного технічного огляду перед введенням його в експлуатацію;
  • проведення позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричинених надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;
  • ведення обліку даних про технічний стан устаткування.

Крім цього отримано ліцензію МОЗ України на проведення психофізіологічної експертизи.

Випробувальна лабораторія має у своєму розпорядженні, крім звичайних методів контролю обладнання, радіографічний, акустико-емісійний, магніто-структурний методи, руйнівний контроль металу, випробування на електромагнітну сумісність та інші. Фахівцями з НК освоєні, практично, всі методи неруйнівного контролю та діагностики, що застосовуються країнами СНД. Наразі ДП «Сумський ЕТЦ» є практично єдиною експертною організацією в області, яка залучається наглядовими і правоохоронними органами до виконання технічної експертизи, зокрема, при розслідуванні нещасних випадків на виробництві та перевірках суб’єктів господарювання.


За результатами фінансово-господарського аудиту ДП «Сумський ЕТЦ», який у лютому 2014 року провела Державна фінансова інспекція в Сумській області, загальна оцінка ефективності управління підприємством має високий рівень.

Політика в сфері якості.

Заява про неупередженість.

Заява про конфіденційність.

Структура.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого