Навчання

Основні напрямки діяльності навчального сектора ДП "Сумський ЕТЦ":

1. Навчання та організація перевірки знань з загальних питань охорони праці: 

  • заступників керівників обласних, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням охорони праці. 
  • керівників, заступників керівників, головних спеціалістів, керівників основних виробничих та технічних служб, спеціалістів служб охорони праці, членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці, осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт
  • керівників, заступників керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт;
  • майстрів та інструкторів виробничого навчання, керівників виробничої практики та інших посадових осіб навчальних закладів, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами
  • керівників і спеціалістів служб охорони праці, членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці, осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ й організацій, 

2. Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань забезпечення безпечної та надійної експлуатації  будівель, споруд та інженерних мереж.

3. Навчання осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та посадових осіб, службові обов’язки яких пов’язані з:

  • керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;
  • будівництвом,експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
  • розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
  • підготовкою персоналу для обслуговування  машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.

Навчання осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та посадових осіб, зазначених в п. 3 проводиться за наступними правилами:

  • Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
  • Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
  • Правила безпеки систем газопостачання;
  • ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
  • Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
  • Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж;
  • Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду;
  • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
  • Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
  • Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря;
  • Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях;
  • Правила будови і безпечної експлуатації компресорних установок, повітропроводів і газопроводів;
  • Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів,що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах;
  • Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;
  • Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;
  • Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;
  • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
  • Правила безпечної експлуатації і обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій;
  • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж;
  • Правила безпечної експлуатації електрозахисних засобів та безпечної роботи з інструментом;
  • Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00-1.51-88);
  • Правила будови і безпечної експлуатації магістральних трубопроводів;
  • Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.45-69);
  • Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості;
  • Навчання за Типовою інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

Слухачі, за бажанням, можуть отримати електронні посібники з відповідного напрямку навчання.

Слухачі також мають можливість отримати кваліфіковану консультацію співробітників ДП "Сумський ЕТЦ" та спеціалістів управління Держпраці в Сумській області. 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого