Підстави для діяльності

Діяльність ДП "Сумський ЕТЦ"

 • ДП "Сумський ЕТЦ" є колективним членом Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики
 • ДП "Сумський ЕТЦ" є колективним членом Науково-технічної асоціації "Підйомні споруди"
 • Центром розроблена, впроваджена і сертифікована на відповідність вимогам стандартам ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) система якості
 1. Дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи № 95.ПР.98. (строк дії – без обмежень)

 2. Дозвіл Держгірпромнагляду на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки 448.15.30 (строк дії – по 24.02.2022 р.)

 3. Дозвіл Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Сумській області на виконання робіт підвищеної небезпеки 165.15.59 (строк дії – по 23.02.2022 р.)

 4. Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт напругою понад 1000 В 450.15.30 (строк дії – по 11.01.2020 р.)

 5. Дозвіл Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Сумській області на виконання робіт в ДЕУ напругою понад 1000 В (до 110 кВ включно) 166.15.59 (строк дії – по 30.12.2019 р.)

 6. Ліцензія № ОВ 070462 Східної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України.
  (строк дії – по 22.03.2022 р.)

 7. Атестат про акредитацію Органу з оцінки відповідності ДП "Сумський ЕТЦ" Національним агентством з акредитації України №1О241 від 27.01.2014 р. на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011-2001 (строк дії – по 26.01.2019 р.)

 8. Ліцензія № АЕ 638997 МОЗ України на проведення медичної практики (психофізіологія) (строк дії – з 25.07.2013 р.)

 9. Атестат акредитації випробувальної лабораторії ДП "Сумський ЕТЦ" Національним агентством з акредитації України №2Н646 на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) (строк дії – по 20.06.2018 р.)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого