ЗВЕРНЕННЯ

Колегії Управління Держпраці у Сумській області до місцевих органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ, організацій області

Державна політика України стосовно праці здійснюється згідно з міжнародною практикою і національним законодавством та базується на засадах пріоритетності життя і здоров’я людини відносно результатів виробничої діяльності. Додержання законів про працю, оперативне виявлення і усунення наявних недоліків, посилення відповідальності за стан охорони праці, гідна і своєчасна матеріальна винагорода за виконану працю – мають стати основою життя українців.

Пройшло небагато часу відтоді, як Кабінет Міністрів України постановив утворити Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників (Постанова № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»).

За перший рік своєї роботи Державній службі України з питань праці вдалося реалізувати першочергові завдання, які стояли перед нею, та досягти бажаного проміжного результату. Як зазначив Голова Держпраці Роман Чернега під час останнього брифінгу, питання трудових відносин та охорони праці в Україні наразі дуже актуальні, оскільки збереження життя наших громадян на робочому місті є надзвичайно важливим. Одними із основних напрямів роботи Держпраці за перший рік керманичем Служби було визначено організацію проведення заходів, у тому числі превентивних, спрямованих на зниження рівня заборгованості із виплати заробітної плати, а також, забезпечення соціальної захищеності учасників АТО. Також, у 2015 році, реалізовуючи політику дерегуляції господарської діяльності, Держпраці було створено робочу групу з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду за дотриманням законодавства з питань праці, скасовано необхідність отримання суб’єктами господарювання свідоцтва про державну реєстрацію об’єктів підвищеної небезпеки, забезпечено доступність та прозорість у наданні адміністративних послуг. Ці кроки значно спростять проведення господарської діяльності та усунуть технічні бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС.

Пріоритетні завдання Держпраці на 2016 рік – це продовження роботи щодо проведення заходів, у тому числі превентивних, спрямованих на зниження рівня заборгованості з виплати заробітної плати та рівня нелегальної зайнятості. Адже саме превентивність містить у собі не каральну, а роз’яснювальну та аудиторську складові.

Нажаль, проблемним питанням були і залишаються так звані цивільно-правові договори між роботодавцями та працівниками. Саме цей нормативно-правовий документ, вважає Колегія Держпраці, стає на заваді захисту прав найманих робітників. Адже, при виконанні робіт (наданні послуг) по цивільно-правовому договору фізична особа, що виконує роботу (або надає послуги), не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку, сама організує свою роботу й виконує її на власний ризик. Відтак і підприємство по суті не повинно додержуватися трудового законодавства відносно таких працівників.

Тому перегляд законодавчої та нормативно-правової бази, що приймалася ще за «радянських часів», має посилити відповідальність роботодавців за життя і здоров’я людей, які забезпечують їм прибуток. Останні зміни до Постанови Кабміну «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» це яскраво підтверджують. Наразі, відповідно до статті 265 Кодексу Законів України про працю, відповідальність у вигляді штрафу несуть не лише посадові особи, а й саме підприємство. Зокрема, сума штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці сягає десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, а за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого воно скоєне.

Колегія Управління Держпраці у Сумській області напередодні Дня охорони праці, запровадженого Указом Президента України від 18 серпня 2006 року  № 685/2006, звертається до всіх суб’єктів господарювання, керівників і працівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців, закликом об’єднати зусилля для забезпечення на кожному підприємстві, у виробничому підрозділі, на робочому місці належних, здорових і безпечних умов праці, як того вимагає 43 стаття Конституції України.

Колегія Управління Держпраці у Сумській області 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого