Забезпечення надійної експлуатації машин і механізмів

Забезпечення надійної експлуатації машин і механізмів, конструкцій і споруд, технологічного обладнання у різних галузях промислово-господарчого комплексу України є необхідною умовою технологічного, економічного і соціального прогресу суспільства.

В ряді галузей ця проблема особливо загострюється у зв’язку з тим, що ряд об’єктів, які експлуатуються тривалий час, вичерпали призначений ресурс роботи і подовження їх безаварійної роботи можливе за результатами об’єктивного контролю їх поточного стану. Однією з необхідних умов безаварійної експлуатації складних технічних систем є їх діагностика та контроль на різних етапах життєвого циклу. Для виявлення дефектів, які виникають в конструктивних елементах в процесі експлуатації, ще на початкових стадіях їх утворення використовують методи неруйнівного контролю (НК). 

Випробувальна лабораторія ДП «Сумський ЕТЦ» проводить неруйнівний контроль стану металу окремих вузлів за допомогою методів неруйнівного контролю. 

Варто зазначити, що у лабораторії працюють сертифіковані спеціалісти, які мають значний досвід виконання неруйнівного контролю. Ну, і звичайно, випробувальна лабораторія оснащена сучасними приладами.

Види неруйнівного контролю в лабораторії ДП «Сумський ЕТЦ», для чого вони проводяться:

  • візуальний контроль. Проводиться з метою виявлення поверхневих тріщин, розшарування, закатів, недопустимих забоїн, раковин, шлакових включень, усадкових раковин, підрізів, включень тощо. Вимірювальний контроль проводиться для перевірки відповідності розмірів деталей вимогам нормативних документів.
  • магнітопорошковий контроль. Ґрунтується на явищі притягування частинок магнітного порошку магнітними потоками розсіювання, що виникають над дефектами в намагнічених об’єктах контролю. Цей метод призначений для виявлення поверхневих порушень суцільності: волосовин, тріщин різного походження, непроварів зварних з’єднань, флокенів, закатів, надривів тощо.
  • метод капілярної дефектоскопії. Цей вид неруйнівного контролю ґрунтується на капілярному проникненні, сорбції, дифузії та контрасті дефектоскопічних матеріалів, що дозволяє збільшити чутливість візуального методу контролю. Кольоровий метод капілярної дефектоскопії призначений для виявлення несуцільностей, що мають вихід на поверхню, наприклад: тріщин, пор, раковин, непроварів, дефектів зварних швів, міжкристалічної корозії тощо.
  • ультразвуковий метод контролю. Є одним із основних методів неруйнівного контролю. Цей метод ґрунтується на здатності високочастотних коливань проникати в матеріал і відбиватися від поверхні тріщин та інших несуцільностей. Штучно створена, направлена діагностична хвиля проникає у контрольоване місце і при виявленні дефекту відхиляється від свого нормального поширення. Оператор в цей час реєструє відхилення на екрані приладу і описує характеристику визначеного дефекту. За допомогою цього метода можна виявити в матеріалах внутрішні відхилення від норми, які представляють собою порушення цілісності, неоднорідності структури, дефекти пайки, зварювання тощо. Так, при ультразвуковому контролі виявляються наступні дефекти: пори, шлакові включення, непровари та несплавлення, тріщини.

Ультразвуковий контроль має декілька суттєвих переваг:

  • по-перше, за його допомогою можна здійснювати контроль різних матеріалів. він має високу чутливість до дефектів типу тріщин, непроварів та високу проникаючу здатність, яка дозволяє виявити внутрішні дефекти в великогабаритних виробах; 
  • по-друге, даний вид контролю дає можливість виявляти розміри й місця розташування дефектів та можливість проведення контролю при односторонньому доступі до об’єктів контролю;
  • по-третє, ультразвуковий контроль елементів машин та конструкцій можна проводити на місці без порушення технологічного процесу - в умовах експлуатації.

З якою періодичністю проводиться неруйнівний контроль?

У нормативних документах прописані терміни, обсяги та вимоги щодо контролю в межах як нормативного терміну служби, так і наднормативного терміну служби. Але, у разі необхідності, організовується додатковий, не передбачений нормативними документами контроль.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого