20 річниця ДП "Сумський ЕТЦ"

НА СЛУЖБІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЛЮДЕЙ 

Колектив державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр» відзначає двадцяту річницю створення з почуттям гордості за результати своєї роботи, яка спрямована на підвищення (забезпечення) промислової безпеки та охорони праці на підприємствах, установах, організаціях Сумської області. Створене у 1998 році, за роки діяльності підприємство зусиллями досвідчених фахівців з багаторічним досвідом роботи суттєво розширило спектр послуг з питань експертизи, охорони праці та промислової безпеки, збільшило обсяги їх надання.

 

Статус державного – це насамперед відповідальність підприємства перед замовниками за світові стандарти надання послуг клієнтам у галузі експертизи промислової безпеки, належний контроль за організацією навчання з питань охорони праці, безпечного ведення робіт. Адже кожний експертний висновок, виданий нашими фахівцями, отриманий дозвіл чи сертифікат – це результат сумлінної відповідальної праці професіоналів. За умови дотримання і виконання клієнтами усіх наданих у експертних висновках рекомендацій та набутих знань – це гарантія безпеки від аварій, нещасних випадків на виробництві, збереження життя і здоров’я працівників. Тобто забезпечуючи належний рівень експертизи промислових об’єктів, ми виконуємо експертизу, яка зберігає життя.

Наразі, маючи величезний досвід експертної діяльності, Сумський ЕТЦ пропонує своїм замовникам новий вид послуг – енергетичний аудит, який зараз стає життєвою необхідністю в умовах постійного підвищення тарифів на енергоресурси. Проведення енергоаудиту нашим підприємством надасть можливість зрозуміти власникам, що необхідно зробити для зниження втрат енергії, які саме заходи з енергоефективності мають бути реалізовані на даному конкретному об’єкті.

Також додатково зазначимо, що основним законом, який визначає положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності є ЗУ «Про охорону праці», згідно ст. 13 якого роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОП), в тому числі організовує проведення аудиту охорони праці.

Проведення аудиту охорони праці надасть власнику підприємства змогу знизити ризики виникнення аварій та нещасних випадків, та підвищити рейтинг конкурентоспроможності, а також прискорити адаптацію підприємства до європейського законодавства. Нажаль слід зазначити, що про профілактику нещасних випадків керівники підприємств згадують лише тоді, коли цей випадок стався. Згодом на лікування та допомогу потерпілому та його родині витрачаються великі кошти. Натомість, своєчасно проведений аудит дозволив би не лише зберегти життя та здоров’я працівнику, але й заощадити гроші роботодавцю, адже єдиним засобом стримування росту травм та аварій на виробництві залишаються саме превентивні заходи. Аудит – це принципово новий для пострадянського простору вид попередження нещасних випадків, європейський шлях до безаварійної роботи та надзвичайних ситуацій на виробництвах, пов’язаних із підвищеною небезпекою. В основі аудиту закладений ринковий принцип дії на перевагу адміністративному впливу. Наразі наша експертна організація має не лише відповідних фахівців, належні дозвільні документи, але й умови та матеріально-технічне забезпечення для здійснення аудиту охорони праці.

Одним із підрозділів ДП «Сумський ЕТЦ» є сучасна випробувальна лабораторія, яка має у своєму розпорядженні, крім звичайних методів контролю обладнання, радіографічний, акустико-емісійний, магніто-структурний методи, руйнівний контроль металу та інші. Фахівцями з НК освоєні, практично, всі методи неруйнівного контролю та діагностики, що застосовуються країнами СНД.

Також випробувальна лабораторія надає послуги професійного вимірювання різних типів електрообладнання. Співробітники випробувальної лабораторії проводять тестування електросистем, виявляють несправності в електроланцюгах і обладнанні, складають технічні звіти про стан мереж електропостачання та відповідність їх вимогам ПУЕ та ПТБ.

ДП «Сумський Експертно-технічний центр Держпраці» з 2004 року є атестованою випробувальною лабораторією по проведенню електровимірювальних і налагоджувальних робіт в електроустановках до і вище 1000 В.

Ця діяльність випробувальної лабораторії проводиться також у співпраці з органами сертифікації продукції та призначеними органами з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зокрема з діючим в структурі ДП «Сумський ЕТЦ» Органом з оцінки відповідності.

Це дає можливість виробнику представити на ринок продукцію, яка надає гарантії та впевненість у тому, що вона відповідає вимогам технічних регламентів та національних стандартів.

Одним із важливих напрямків діяльності ДП «Сумський ЕТЦ» це навчальний сектор. Згідно чинного законодавства проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці є обов’язковим для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

Основними видами навчання є:

1. Навчання та організація перевірки знань із загальних питань охорони праці;

2. Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань забезпечення безпечної та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж;

3. Навчання осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та посадових осіб;

– Ми не зупиняємось на досягнутому, наша мета – відповідати викликам часу та світовим стандартам, щоб гідно конкурувати на ринку експертних послуг – підкреслює директор ДП «Сумський ЕТЦ» Микола Ільченко. – Я завжди беру до уваги пропозиції і думки своїх спеціалістів задля злагодженої, якісної та своєчасно виконаної роботи. Ми – єдина команда однодумців.

 

Репортаж телерадіокомпанії "АкадемTV" від 30.10.2018 року.