Аудит з охорони праці

Питання аудиту з охорони праці на законодавчому рівні підіймається  з моменту прийняття в 1992 році Закону України «Про охорону праці». Так ст. 13 зазначеного закону передбачено, що роботодавець організовує проведення аудиту охорони праці з метою створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. В 2006 році Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці». Але далі прийняття його в першому читанні законотворці не пішли. На міжнародному рівні затверджені та функціонують декілька нормативних актів, зокрема: OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці» який на території України прийнятий як ДСТУ ОНSAS 18001:2010  «Система управління гігієною та безпекою праці». Норма про проведення аудиту з охорони праці також зустрічається в ПКМУ №1107 від 26.10.2011 року в формі «Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці».

 

Відповідно до проекту закону аудит з промислової безпеки і охорони  праці  (далі  за текстом – аудит) - це документально оформлений системний незалежний процес аналізу, оцінювання та обстеження об'єкта аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління охороною праці та інформації з цих питань вимогам законодавства України з промислової безпеки і охорони праці.  Основними завданнями аудиту є: 

  • збір достовірної інформації про об'єкт аудиту та формування на її основі аудиторського висновку; 
  • встановлення відповідності об'єкта аудиту вимогам законодавства про промислову безпеку і охорону праці; 
  • оцінка впливу діяльності об'єкта аудиту на стан промислової безпеки і охорони праці; 
  • оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для промислової безпеки і охорони праці на об'єкті аудиту. 

Конкретні завдання аудиту в кожному окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України, характеру діяльності об'єкта аудиту. 

На даний час в ДП «Сумський ЕТЦ» розроблена і введена в дію «Методика проведення аудиту охорони праці суб’єктів господарювання» (НД-ПР-69-06.20) та маються атестовані в установленому порядку фахівці з проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Тож якщо у Вас є зацікавленість в проведенні аудиту з охорони праці зателефонуйте до наших фахівців і вони нададуть вичерпну консультацію по зазначеному питанню. 

Також нагадуємо, що на базі ДП «Сумський ЕТЦ», відповідно до наказу Державної служби з питань праці, створений та функціонує постійно-діючий консультаційний центр з питань охорони праці в який ви можете звернутись з вашими питаннями по інших напрямках державного нагляду в сфері охорони праці.